Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27135
Title: Loại bỏ thuốc nhuộm reactive yellow 160 bằng kỹ thuật fenton dị thể sử dụng bùn đỏ biến tính
Authors: Đặng, Thế Anh
Nguyễn, Thị Vân Anh
Đỗ, Quang Trung
Đào, Sỹ Đức
Keywords: Biến tính
Bùn đỏ
Catalyst
Heterogeneous Fenton
Reactive Yellow 160
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học;Tập 56, Số 01 .- Tr.104-110
Abstract: Bài viết nghiên cứu bùn đỏ được biến tính và sử dụng như một xúc tác cho quá trình Fenton dị thể, ứng dụng trong phân hủy phẩm màu Reactive Yellow 160 (RY 160) – một loại phẩm thuộc nhóm azo, được sử dụng khá phổ biến ở Việt Nam. Một số thông tin cơ bản của phẩm màu RY 160 được thể hiện trên bảng 1.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27135
ISSN: 0866-7144
Appears in Collections:Hóa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.228.10.34


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.