Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27152
Title: Thành công khi không thất bại
Authors: Gara Antoien
Keywords: Công ty Advent Capital
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 06(85) .- Tr.112-114
Abstract: Tracy Maitland của công ty Advent Capital đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình trạng hỗn loạn thậm chí còn trước cả khi đại dịch khiến thị trường lao dốc. Trong giai đoạn khả quan, danh mục đầu tư của ông bám sát thị trường, nhưng trong thời kỳ suy thoái, đó là nơi “tránh bão.”
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27152
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.