Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27156
Title: Hướng dẫn đầu tư 2020 hậu Covid -19
Keywords: Triển vọng kinh tế vĩ mô
Hậu Covid -19
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 06(85) .- Tr.116-123
Abstract: “Hướng dẫn đầu tư” là chuyên mục xuất hiện trên Forbes Việt Nam hai năm qua. Vào dịp đầu năm, Forbes Việt Nam trò chuyện với các nhà quản lý quỹ, chuyên gia về triển vọng kinh tế vĩ mô, triển vọng ngành, phương pháp phân bổ tài sản và cổ phiếu của các doanh nghiệp triển vọng. Đại dịch Covid-19 bùng phát thay đổi hoàn toàn môi trường kinh doanh và sự phát triển của một số lĩnh vực trong ngắn và trung hạn. Cùng với danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất, Forbes Việt Nam ghi nhận bổ sung những ý kiến mới nhất về thị trường cổ phiếu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27156
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.216.134.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.