Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27159
Title: Nghiên cứu đặc trưng và tính chất của màng sơn polyurethan chứa nano CeO2-TiO2
Authors: Lưu, Minh Đại
Phạm, Ngọc Chức
Đoàn, Trung Dũng
Đào, Ngọc Nhiệm
Keywords: CeO2-TiO2 nanoparticles
Urethane
Dispersion
Thin films
Mechanical properties
UV absorption
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học;Tập 56, Số 01 .- Tr.111-116
Abstract: Bài viết công báo kết quả nghiên cứu một số đặc trưng tính chất của màng sơn chứa vật liệu nano CeO2-TiO2 được chế tạo bằng phương pháp đốt cháy gel polyvinyl ancol (PVA).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27159
ISSN: 0866-7144
Appears in Collections:Hóa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.56 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.