Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27182
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐỗ, Hoài Nam-
dc.contributor.authorHoàng, Thế Anh-
dc.date.accessioned2020-06-30T09:06:15Z-
dc.date.available2020-06-30T09:06:15Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0868-3670-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27182-
dc.description.abstractBài viết nhìn lại quá trình cải cách thể chế ruộng đất ở nông thôn Trung Quốc từ khi cải cách mở cửa (1978) đến nay, trong đó tập trung phân tích cách thức và những thử nghiệm ở tỉnh Hồ Nam, một tỉnh nông nghiệp lớn, có tính đại diện về lưu chuyển, tích tụ đất đai cho việc sản xuất, kinh doanh quy mô ở nông thôn Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII ĐCS Trung Quốc (2012) tới nay, với một số mô hình như: Mô hình ruộng cổ phần ở thành phố Lưu Dương, mô hình lưu chuyển đất phát triển kinh tế tập thể ở thôn Khai Tuệ, mô hình hợp tác phát triển ngành nghề giữa các chủ thể khác nhau ở huyện Trường Sa và mô hình quy hoạch đất đai hỗn hợp ở thôn Tầm Long Hà. Từ đó đưa ra một số gợi mở về kinh nghiệm tích tụ đất đai ở Trung Quốc.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 05 .- Tr.3-19-
dc.subjectHồ Namvi_VN
dc.subjectNông thônvi_VN
dc.subjectLưu chuyển đất đaivi_VN
dc.subjectTích tụ đất đaivi_VN
dc.subjectTrung Quốcvi_VN
dc.titleTích tụ đất đai ở Trung Quốc: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Hồ Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.29 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.