Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27268
Title: Tác động của thu hẹp quan hệ đại lý đối với nghiệp vụ ngân hàng quốc tế
Authors: Trần, Nguyễn Hợp Châu
Nguyễn, Hồng Hạnh
Keywords: Tác động thu hẹp
Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 11 .- Tr.44-50
Abstract: Trong phạm vi bài viết này, nhóm tác giả muốn đề cập đến những tác động của thu hẹp này đến mảng nghiệp vụ ngân hàng quốc tế, cũng như các lưu ý đối với các ngân hàng thương mại khi thiết lập quan hệ đại lý.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27268
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.