Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27288
Title: Ảnh hưởng của bổ sung nano sắt, đồng, coban và senlen đến khả năng sản xuất của bò thịt giai đoạn vỗ béo
Authors: Tăng, Xuân Lưu
Ngô, Đình Tân
Trần, Thị Loan
Đặng, Thị Dương
Khuất, Thị Thu Hà
Phùng, Quang Trường
Trịnh, Tuấn Anh
Nguyễn, Bá Tuyên
Phùng, Thị Diệu Linh
Trịnh, Văn Tuyên
Nguyễn, Hoài Châu
Keywords: Sắt
Đồng
Coban
Senlen
Vỗ béo gia súc
Bổ sung các hạt nano
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 86 .- Tr.35-46
Abstract: Thí nghiệm được tiến hành nghiên cứu trên 24 bò đực lai Brahman có độ tuổi trung bình 15 tháng tuổi, khối lượng trung bình 325 – 330 kg, từ ngày 03/07/2016 đến 15/10/2016 tại Trung tâm Nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì. Đề tài tập trung ngiên cứu các ảnh hưởng của việc bổ sung các hạt nano (Fe, Cu, Co, Se) đến lượng ăn vào, đến tăng khối lượng của bò. Ảnh hưởng của các mức bổ sung nano đến các chỉ tiêu sinh lý máu, năng suất và chất lượng thịt bò.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27288
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.