Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27308
Nhan đề: Đánh giá thực trạng chăn nuôi lợn Cỏ tại Thừa Thiên Huế
Tác giả: Phạm, Sỹ Tiệp
Phạm, Hải Ninh
Hoàng, Thị Phi Phượng
Phùng, Thăng Long
Ngô, Mậu Dũng
Nguyễn, Đình Tường
Từ khoá: Lợn Cỏ
A Lưới
Tình trạng chăn nuôi lợn
Năng suất của lợn Cỏ
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 86 .- Tr.76-87
Tóm tắt: Nghiên cứu này được tiến hành trên đối tượng lợn Cỏ nuôi trong nông hộ tại các xã miền núi, trung du của tỉnh Thừa Thiên Huế từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2017. Nhằm mục tiêu đánh giá thực trạng chăn nuôi và xác định khả năng sản xuất của lợn Cỏ nuôi trong nông hộ.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27308
ISSN: 1859-0802
Bộ sưu tập: Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
7.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.