Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27382
Title: Quan hệ Trung Quốc với các quốc gia Nam Á: Hiện trạng và xu thế vận động
Authors: Trần, Thọ Quang
Nguyễn, Thu Hà
Keywords: Trung Quốc
Nam Á
Vành đai và Con đường
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 08 .- Tr.43-53
Abstract: Trong hơn một thập kỷ gần đây, hợp tác kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và các nước láng giềng phía Nam đã phát triển theo hướng thắt chặt hơn và triển vọng khá tích cực, nhất là trong bối cảnh sáng kiến “Vành đai và Con đường” (BRI) đang được Trung Quốc thúc đẩy mạnh mẽ. Trung Quốc coi Nam Á là một trong những trọng tâm quan trọng hàng đầu trong BRI và mong muốn thông qua sáng kiến này để thúc đẩy các lợi ích và giành được ưu thế chiến lược trong cạnh tranh với Ấn Độ tại khu vực.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27382
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.