Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27407
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Thị Lệ Thu-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phương-
dc.contributor.authorGiang, Thị Ngọc Hân-
dc.date.accessioned2020-07-02T08:13:20Z-
dc.date.available2020-07-02T08:13:20Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-0098-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27407-
dc.description.abstractBài viết tổng quan những nghiên cứu về khó khăn và rối nhiễu tâm lý của học sinh THCS - THPT qua các nghiên cứu sức khỏe tâm lý học đường từ năm 2007 đến năm 2017. Tổng luận những nhóm vấn đề và các rổì nhiễu tâm lý học đường mà những nghiên cứu này đã phát hiện; phân tích cách tiếp cận của những nghiên cứu này; đồng thời tổng quan hai hướng nghiên cứu chính đó là; (1) hướng nghiên cứu dựa vào phiếu điều tra/khảo sát do nhà nghiên cứu tự xây dựng và (2) hướng nghiên cứu sử dụng các thang đo, bảng sàng lọc, bảng kiểm trong đánh giá tâm lý học đường và đánh giá lâm sàng. Điểm luận những nghiên cứu với nhóm mẫu lớn tại các địa bàn nghiên cứu khác nhau. Những nhận xét, bình luận và kết luận về thực trạng các nghiên cứu giai đoạn 2007 - 2017 cũng như hướrig nghiên cứu tương lai về sức khoẻ tâm lý học đường cũng được phân tích, đề xuất.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Tâm lý học;Số 8 .- Tr.45-61-
dc.subjectSức khỏe tâm lý học đườngvi_VN
dc.subjectHọc sinhvi_VN
dc.subjectTrung học cơ sởvi_VN
dc.subjectTrung học phổ thôngvi_VN
dc.subjectKhó khăn tâm lývi_VN
dc.subjectRối nhiễu tâm lývi_VN
dc.titleTổng quan những vấn đề sức khỏe tâm lý của học sinh Trung học cơ sở - Trung học phổ thông qua các nghiên cứu giai đoạn 2007-2017vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.75 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.