Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27435
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Đức Trung-
dc.contributor.authorNguyễn, Hoàng Chung-
dc.date.accessioned2020-07-03T00:21:44Z-
dc.date.available2020-07-03T00:21:44Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-3682-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27435-
dc.description.abstractBài nghiên cứu ước lượng mô hình SVAR cho nền kinh tế Việt Nam trong khuôn khổ Lý thuyết Keynes mới cho nền kinh tế mở, nhỏ có tính đến kỳ vọng của các chủ thể kinh tế. Tham số cấu trúc sâu được xác định thay thế cho các ràng buộc trong phần dư của mô hình VAR và ma trận hiệp phương sai. Bài nghiên cứu khẳng định vai trò quan trọng của lãi suất chính sách thông qua cú sốc chính sách tiền tệ (CSTT) trong việc kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Bên cạnh đó, cú sốc tỷ giá phản ánh cơ chế điều hành tỷ giá của Việt Nam là phù hợp với mục tiêu điều hành của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong điều kiện nền kinh tế mở nhưng có kiểm soát vốn. Ngoài ra, cú sốc tổng cầu một lần nữa cho thấy tác động của lãi suất và lạm phát đến biến động sản lượng nền kinh tế theo hương giảm lãi suất, ổn định lạm phát nhưng tăng trưởng sản lượng, đây cũng là mục tiêu cuối cùng mà NHNN đang hướng tới. về hạn chế, cách tiếp cận của nghiên cứu chưa tổng quát, chưa đặt kênh kỳ vọng vào sự kết hợp với các kênh truyền dẫn khác để phân tích; sự minh bạch, độ tin cậy của công chúng đối với NHNN hay sự kiếm soát dòng vốn của Việt Nam cũng là một rào cản để kênh truyền dẫn phát huy tối đa tác dụng. Cuối cùng, nghiên cứu khẳng định lại vai trò quan trọng của CSTT, khuyến nghị NHNN cần nâng cao năng lực hoạch định, phân tích chính sách nhằm hướng đến tăng trưởng kinh tế ốn định.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 150 .- Tr.8-33-
dc.subjectChính sách tiền tệvi_VN
dc.subjectKeynes mớivi_VN
dc.subjectVAR cấu trúcvi_VN
dc.subjectKỳ vọng hợp lývi_VN
dc.titlePhân tích cú sốc chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế Việt Nam - tiếp cận bằng mô hình Keynes mới theo kỳ vọng hợp lývi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
18.98 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.