Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27437
Nhan đề: Độ vững chắc của mạng tương quan chéo các cổ phiếu trước sự cố vỡ mạng ngẫu nhiên và những cuộc tấn công cố ý
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Kim Khánh
Nguyễn, Quang
Từ khoá: Mạng tỷ lệ
Tất công cố ý
Vỡ mạng ngẫu nhiên
Mạng tương quan chéo cổ phiếu
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 150 .- Tr.44-52
Tóm tắt: Bài viết về nghiên cứu mạng được xây dựng bằng hệ số tương quan giữa các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mỗi cặp nút {cổ phiếu) được kết nối bằng một cạnh nếu tương quan giữa các cổ phiếu đó cao hơn giá trị nhất định (0,25). Khi đó, ta nhận được một mạng không tỷ lệ (scale-tree), nghĩa là bậc (degree) k của nút có phân phối p (k) ~ k~Y. Hơn nữa, số mũ trong phân phối này tương đối thấp (y ~ 1,3) và điều này tương thích với tính đồng biến cao của các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán theo những nghiên cứu trước đó. vì vậy, số mũ thấp này đồng nghĩa mạng mà ta thiết lập có kết nối dày đặc làm cho nó vững chắc ngay cả trước các cuộc tấn công có chủ ý: tỷ lệ phá vỡ ngưỡng vào khoảng 37- 50%. Cuối cùng, nhóm tác giả so sánh những chiến thuật tấn công cố ý khác nhau và thấy rằng: nếu muốn phá vỡ hoàn toàn mạng, nên dùng chiến thuật tấn công dựa trên việc tính toán lại bậc các nút; còn nếu chỉ muốn phá vỡ mạng đến một mức độ nhất định (ví dụ, phá vỡ một nửa kích thước của thành phần lớn nhất trong mạng), chiến thuật tấn công dựa trên việc tính toán lại giá trị trung tâm theo trung gian (betvveenness centrality) hiệu quả hơn. Kết quả này có thể sử dụng để tăng cường thiết kế cấu trúc cho một số hệ thống mạng thực tế.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27437
ISSN: 1859-3682
Bộ sưu tập: Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.85 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.143.26


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.