Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27470
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMai, Ngọc Cường-
dc.contributor.authorBùi, Sỹ Lợi-
dc.contributor.authorLê, Quốc Hội-
dc.date.accessioned2020-07-03T02:35:58Z-
dc.date.available2020-07-03T02:35:58Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0866-7489-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27470-
dc.description.abstractBài viết khái quát thực trạng, chỉ ra những thành tựu và bất cập trong ban hành thực thi chính sách, pháp luật an sinh xã hội ở Việt Nam, từ đó đưa ra một số khuyến nghị trong việc ban hành và tổ chức triển khai thực thi chính sách, pháp luật an sinh xã hội nước ta trong những năm tới.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 03 .- Tr.3-11-
dc.subjectBan hành chính sáchvi_VN
dc.subjectChính sách an sinh xã hộivi_VN
dc.subjectChính sách phòng ngừa rủi rovi_VN
dc.subjectChính sách giảm thiểu rủi rovi_VN
dc.subjectChính sách khắc phục rủi rovi_VN
dc.subjectPháp luậtvi_VN
dc.subjectThực thi chính sáchvi_VN
dc.titleBan hành và tổ chức triển khai chính sách, pháp luật về an sinh xã hội ở nước ta: Thực trạng và khuyến nghịvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.66 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.