Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27547
Title: Giới thiệu, xúc tiến Du lịch Hà Nội tại thị trường Bắc Mỹ
Authors: Trang Lê
Keywords: Giới thiệu
Du lịch
Thị trường Bắc Mỹ
Hà Nội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 9 .- Tr.9-10
Abstract: Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội (HPA) phối hợp cùng Tổng cục Du lịch tổ chức chương trình roadshow tại thị trường Bắc Mỹ đi qua các thành phố Toronto (Canada), Washington DC và New York (Mỹ) từ ngày 15 - 24/9/2018.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27547
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.40.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.