Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27585
Title: Kinh tế Mỹ năm 2019 và triển vọng năm 2020
Authors: Nguyễn, Bình Giang
Nguyễn, Thị Hồng Nga
Keywords: Mỹ
Tăng trường
Chính sách
Kinh tế
Thương mại
Tiền tệ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 10(259) .- Tr.3-11
Abstract: Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và các chính sách leo thang thuế quan của Tổng thống Trump trong ba năm trở lại đây, đang đe dọa sẽ đẩy nền kinh tế Mỹ lâm vào một giai đoạn suy thoái mới. Tỷ lệ tăng trưởng của nền kinh tế ở mức 3% đã không thể duy trì trong Quý 11/2019, khi tốc độ tăng trưởng GDP đột ngột giảm xuống chỉ còn 2%, từ mức 3,1% của Quý 1/2019 và giảm tiếp xuống 1,9% vào Quý III.1 Bên cạnh đó, những hiệu ứng tích cực từ chính sách cắt giảm thuế đầu năm 2018 cũng không thể tiếp tục phát huy tác dụng giúp duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ. Mặc dù vậy, hệ lụy của cuộc chiến thương mại được Tổng thống Trump nhìn nhận như một “sự hy sinh cần thiết trong ngắn hạn ” để đạt được những lợi ích lâu dài hơn cho nền kinh tế trong dài hạn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27585
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.