Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2759
Title: Luật Tác quyền – Hãy khuyến khích và yêu cầu KTS tự hào về những tác phẩm của họ
Authors: Nguyễn, Văn Tất
Keywords: Luật Tác quyền
Kiến trúc sư
Tác phẩm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 274 .- Tr.22-23
Abstract: Dù đã có quy định trong Luật Tác quyền, vấn đề vi phạm quyền tác giả trong kiến trúc vẫn còn phổ biến. Trước hết là do Luật chưa phù hợp với thực tế, dẫn đến việc chưa thực sự coi trọng chất xám, chưa đặt tác phẩm kiến trúc vào vị trí tương xứng trong thang giá trị xã hội. Mặt khác, trong hợp đồng tư vấn thiết kế kiến trúc, khi chưa có Luật KTS thì không có cách đối xử nào với KTS khác hơn là “bên được thuê”, mà trong đó sự hài lòng của “bên thuê” có ý nghĩa quyết định. “Bên được thuê” nhân danh lợi ích gì mâu thuẫn với sự hài lòng của chủ đầu tư đều bất lợi cho việc sinh nhai của chính mình. Tâm lý thực dụng nảy mầm từ mảnh đất màu mỡ này.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2759
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.33 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.38.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.