Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27649
Nhan đề: An toàn vệ sinh lao động trong ngành Cơ khí máy động lực: Công đoàn Nhà máy Ô tô VEAM phát huy tốt vai trò bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động
Tác giả: Thanh Tâm
Từ khoá: Công đoàn Nhà máy Ôtô VEAM
Bảo vệ môi trường
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 07 .- Tr.105-106
Tóm tắt: Qua 10 năm hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công đoàn Nhà máy Ôtô VEAM (thuộc Công đoàn Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam) không chỉ phát huy vai trò đại diện chăm lo đời sống người lao động (NLĐ), mà còn thực hiện tốt công tác duy trì môi trường "Xanh - sạch - đẹp".
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27649
ISSN: 0866-7056
Bộ sưu tập: Cơ khí Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
245.96 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.254.197


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.