Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27718
Title: Đào tạo nhân lực ngành năng lượng tái tạo tại trường đại học điện lực
Authors: Trương, Nam Hưng
Nguyễn, Hữu Đức
Keywords: Kỹ sư năng lượng tái tạo
Chương trình đào tạo
Đại học Điện lực
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 08 .- Tr.84-89
Abstract: Từ năm học 2015, Trường Đại học Điện lực bắt đầu đào tạo sinh viên chuyên ngành Năng lượng tái tạo bậc đại học. Chương trình học cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng cơ bản về khoa học toán, lý, hóa, tin học,...: các kiến thức cơ sở ngành Năng lượng, gồm: Kỹ thuật điện; Điện tử điều khiển; Nhiệt và năng lượng chung; Các kiến thức chuyên sâu tập trung về công nghệ và tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo. Mục tiêu của chuyên ngành nhằm đào tạo các kỹ sư năng lượng tái tạo. phục vụ ngành năng lượng, ngành điện. Bài hào này. trình bày về chuyên ngành Năng lượng tái tạo tại Trường Đại học Điện lực. Qua đó, thảo luận và trao đổi về các vấn đề khoa học trong việc đào tạo sinh viên chuyên ngành Nâng lượng tái tạo.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27718
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
824.82 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.