Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27758
Title: Nghiên cứu khả năng cảm ứng và sinh trưởng, phát triển của cây ngưu tất dưới tác động của tia gamma nguồn CO⁵⁰
Authors: Trịnh, Văn Vượng
Nhữ, Thu Nga
Nguyễn, Văn Khiêm
Trần, Văn Thắng
Nguyễn, Quang Tin
Nguyễn, Văn Tâm
Keywords: Tia ganmra
Ngưu tất
Achyranthes bicientata
Đột biến
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 03+04 .- Tr.19-24
Abstract: Ngưu tất là một trong các cây thuốc đầu vị, được sử dụng nhiều trong y học cổ truyền cũng như hiện đại. Nghiên cứu này trình bày khả năng cảm ứng và sinh trưởng, phát triển của cây ngưu tất khi được chiếu tia gainma. Kết quả cho thấy, tỷ lệ này mầm, tỷ lệ biến dị và đặc điểm của cây ngưu tất chịu sự tác động của tia gamma. Liều chiếu xạ tới hạn được xác định trong thực nghiệm là khoảng 11 đến 12 krad. Các đặc điểm có lợi trong chọn giống như chiều dài củ, đường kinh củ, khối lượng củ xuất hiện nhiều ở liều chiếu từ 7-15 krad. Kết quả nghiên cứu là cơ sở chọn lọc các dòng ngưu tát đột biến có tiềm năng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27758
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.93 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.191.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.