Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27830
Title: Sự vận động của các cơ chế do ASEAN dẫn dắt tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ sau chiến tranh lạnh đến nay
Authors: Đỗ, Lê Chi
Keywords: ASEAN
Khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Sau Chiến chiến tranh lạnh đến nay
Cơ chế đa phương khu vực
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 926 .- Tr.107-111
Abstract: Trong nửa thế kỷ qua, các cơ chế đa phương khu vực do Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thành lập và dẫn dắt đã không ngừng phát triển, mở rộng về quy mô và nội hàm hợp tác; đóng góp thiết thực vào thúc đẩy hợp tác, duy trì hòa bình, ổn định và an ninh khu vực; đưa những nguyên tắc chủ đạo và chuẩn mực của ASEAN trở thành một cấu phần then chốt của cấu trúc khu vực.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27830
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
950.52 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.4.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.