Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27868
Title: Vĩnh Phúc tập trung đổi mới, nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh
Authors: Nguyễn, Phú Sơn
Keywords: Vĩnh Phúc
Xây dựng Đảng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 928 .- Tr.86-90
Abstract: Xuất phát từ tình hình công tác xây dựng chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, trong những năm qua Vĩnh Phúc đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh. Đến nay, dù vẫn còn không ít vấn đề cần quan tâm, tiếp tục giải quyết, nhưng kết quả đạt được đã rất tích cực, đáng tham khảo, nhân rộng...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27868
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.