Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27868
Nhan đề: Vĩnh Phúc tập trung đổi mới, nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh
Tác giả: Nguyễn, Phú Sơn
Từ khoá: Vĩnh Phúc
Xây dựng Đảng
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 928 .- Tr.86-90
Tóm tắt: Xuất phát từ tình hình công tác xây dựng chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, trong những năm qua Vĩnh Phúc đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh. Đến nay, dù vẫn còn không ít vấn đề cần quan tâm, tiếp tục giải quyết, nhưng kết quả đạt được đã rất tích cực, đáng tham khảo, nhân rộng...
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27868
ISSN: 0866-7276
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.