Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27905
Nhan đề: Bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo xây dựng nông thôn mới của Huyện ủy Kinh Môn
Tác giả: Đoàn, Nam Đàn
Từ khoá: Bài học kinh nghiệm
Xây dựng nông thôn mới
Huyện ủy Kinh Môn
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 930 .- Tr.90-94
Tóm tắt: Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng bộ mặt nông thôn của huyện đang dần thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27905
ISSN: 0866-7276
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
990.28 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.