Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2792
Title: KTS Huỳnh Tấn Phát nhà cách mạng nhà văn hóa
Authors: Phạm, Thanh Tùng
Keywords: Huỳnh Tấn Phát
Kiến trúc sư
Nhà cách mạng
Nhà văn hóa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 275 .- Tr.50-53
Abstract: Trước khi trở thành nhà cách mạng Huỳnh Tấn Phát là một nhà tri thức, một Kiến trúc sư nổi tiếng từ năm 40 từ thế kỷ trước. Với góc nhìn một người nghiên cứu trước, tôi cho rằng nghề kiến trúc luôn luôn gắn bó song hành cùng ông, các công tình kiến trúc của ông thể hiện tư duy văn hóa lối sống nhân cách của ông. Đó cũng chính là phẩm chất cao đẹp làm nên chân dung nhà cách mạng.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2792
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.73 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.