Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27951
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ Phương Trân
Authors: Hà, Mỹ Trang
Ung, Thị Thanh Thảo
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Phương Trân. Từ đó đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại đơn vị
Description: 169 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27951
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
13.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.216.134.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.