Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27962
Nhan đề: Phân tích hành vi tiêu dùng sản phẩm đường thốt nốt của người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn, Thị Ngọc Hoa
Phan, Thị Thu Thủy
Từ khoá: Kinh doanh thương mại
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hành vi tiêu dùng sản phẩm đặc sản đường Thốt Nốt của người dân tại địa bàn Thành Phố Cần Thơ nhằm đưa ra một số giải pháp giúp cho các cơ sở kinh doanh, hộ kinh doanh gia đình có định hướng phát triển thu hút ngày càng nhiều khách hàng sử dụng sản phẩm đường Thốt Nốt.
Mô tả: 73 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27962
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.25 MBAdobe PDF
Your IP: 52.91.0.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.