Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2804
Nhan đề: 100 năm Kiến trúc hiện đại và những dấu ấn không thể phai mờ
Tác giả: Nguyễn, Anh Tuấn
Từ khoá: Kiến trúc hiện đại
Lịch sử kiến trúc
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiến trúc;Số 275 .- Tr.98-103
Tóm tắt: Không mấy ai để ý rằng: trào lưu Kiến trúc hiện đại vừa tròn 100 tuổi vào năm 2018 này. Để cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về 100 năm qua, tác giả thực hiện một bài tổng hợp để đánh dấu cột mốc đặc biệt này của giới kiến trúc.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2804
ISSN: 0866-8617
Bộ sưu tập: Kiến trúc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_4.99 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.235.107.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.