Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2805
Title: Pritzker Prize 2018 “Kiến trúc thực thụ phải thấu hiểu nền tảng sự sống”
Authors: Thái, Vũ Mạnh Linh
Keywords: Pritzker Prize
Balkrishna Doshi
Kiến trúc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 275 .- Tr.104-106
Abstract: Những “Vị thần Kiến trúc” cuối cùng đã mỉm cười với Ấn Độ – Balkrishna Doshi đã trở thành chủ nhân của Giải thưởng Pritzker năm 2018. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 40 năm qua, “Giải Nobel Kiến trúc” được trao cho một KTS khu vực Nam Á. Balkrishna Doshi là Giáo sư, KTS, nhà quy hoạch đô thị và nhà giáo dục – Trong 70 năm qua ông đã sống, làm việc và định hình kiến trúc của mình trên khắp Ấn Độ.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2805
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.35 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.