Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28088
Title: Đại thắng mùa xuân 1975 và bài học phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
Authors: Nguyễn, Văn Thanh
Keywords: Đại thắng mùa xuân 1975
Mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 04 .- Tr.11-12
Abstract: Đại thắng mùa xuân 30/4/1975, cách đây 45 năm đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, chiến thắng là biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của ý chí thống nhất tổ quốc và khát vọng hòa bình, đánh dấu bước chuyển mình vĩ đại của dân tộc ta.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28088
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
873.63 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.