Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28098
Nhan đề: Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, phấn đấu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
Tác giả: Nguyễn, Nhân Chiến
Từ khoá: Bản Chỉ thị “Nhật - Pháp
Giá trị lịch sử
Bắc Ninh
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 938 .- Tr.65-68
Tóm tắt: Bảy lăm năm đã trôi qua (12-3-1945 - 12-3-2020), bản Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” vẫn còn nguyên giá trị lịch sử và ý nghĩa đương đại. Vinh dự, tự hào là địa phương có địa điểm nơi diễn ra Hội nghị Thường vụ Trung ương Đảng, nơi ra đời Chỉ thị (tại Đình Bảng, Từ Sơn), trong suốt những năm qua, tỉnh Bắc Ninh luôn hiểu rõ ý nghĩa, giá trị lịch sử của Bản Chỉ thị, nỗ lực quyết tâm, phấn đấu đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28098
ISSN: 0866-7276
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.49 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.