Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28119
Title: Vai trò của mức độ nắm vững thông tin đối với kỹ năng cung cấp thông tin cho phạm nhân của cán bộ quản giáo tại các trại giam
Authors: Lê, Thu Trang
Keywords: Cán bộ quản giáo
Kỹ năng cung cấp thông tin
Phạm nhân
Trại giam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 11 .- Tr.86-97
Abstract: Bài viết tập trung làm rõ ba khía cạnh: 1/ Sự nắm vững thông tin cần cung cấp cho phạm nhân của cán bộ quản giáo; 2/ Kỹ năng cung cấp thông tin của cán bộ quản giáo và 3/ Vai trò của mức độ nắm vững thông tin đối với kỹ năng cung cấp thông tin cho phạm nhân của cán bộ quản giáo. Việc cán bộ quản giáo vận dụng hiệu quả kỹ năng cung cấp thông tin trong hoạt động tham vấn không chỉ đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin ở phạm nhân mà còn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cải tạo giáo dục ở các trại giam hiện nay, giúp phạm nhân yên tâm cải tạo, phấn đấu trở thành những công dân chân chính khi trở về xã hội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28119
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.17 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.78.142


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.