Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28132
Title: Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
Authors: Bùi, Văn Trịnh
Dương, Ngọc Thu Ngân
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng và giải pháp về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại NH NN&PTNT - chi nhánh huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
Description: 76 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28132
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.55 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.