Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2817
Title: Thực tiễn và kinh nghiệm của Trung Quốc trong điều tiết vĩ mô thời kỳ chuyển đổi mô hình
Authors: Hứa Vĩ
Keywords: Điều tiết vĩ mô
Trung Quốc
Bốn trụ cột
Tính hiệu quả
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 03 .- Tr.3-17
Abstract: Kể từ năm 2008, nền kinh tế Trung Quốc liên tiếp trải qua khủng hoảng tiền tệ quốc tế, khủng hoảng nợ công châu Âu và hơn 7 năm trải nghiệm việc thay đổi các giai đoạn tăng trưởng trong nước. Điều tiết vĩ mô phải đối mặt với rất nhiều thách thức như nguy cơ giảm tốc tiềm tàng, vấn đề năng lực sản xuất dư thừa nổi cộm, đầu tư giảm, nợ công tăng cao, rủi ro tiền tệ dễ xảy ra và xảy ra nhiều v.v… Thông qua các phương thức như thúc đẩy chính sách tiền tệ chuyển đổi từ mô hình số lượng sang mô hình giá cả, chú trọng hơn đến chức năng điều tiết kết cầu của chính sách tài chính và tăng cường quản lý nợ công, nâng cấp khung đánh giá thận trọng trong vĩ mô, thúc đẩy cải cách mang tính nền tảng để nâng cao hiệu quả của điều tiết vĩ mô… Trung Quốc đã tích cực ứng phó được với các thách thức trong chuyển đổi mô hình. Năm 2016, vận hành kinh tế đã xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực mang tính ổn định, khả năng bước vào giai đoạn tăng trưởng với tốc độ trung bình bền vững tăng lên. Là một quốc gia mới nổi đang trong quá trình chuyển đổi mô hình, những kinh nghiệm của Trung Quốc trong điều tiết vĩ mô thời kỳ chuyển đổi mô hình có ý nghĩa tham khảo nhất định đối với những nền kinh tế phát triển sau theo mô hình rượt đuổi.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2817
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_895.24 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 100.24.113.182


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.