Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28199
Title: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Lan Anh
Dương, Tú Xoan
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các tác động ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản Việt Nam và mức độ ảnh hưởng của nó trong giai đoạn 2006-2015. Từ đó đưa ra đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững trong hoạt động xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp và góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xuất khẩu nông sản Việt Nam.
Description: 84 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28199
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.22 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.26.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.