Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2820
Title: Đẩy mạnh liên kết vùng, tiểu vùng trong phát triển du lịchTây Bắc
Authors: Hoàng, Văn Hoa
Keywords: Liên kết vùng
Tiểu vùng
Phát triển du lịch
Tây Bắc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 3 .- Tr.50-51
Abstract: Trong những năm gần đây, ở Tây Bắc đã bắt đầu hình thành một số chương trình liên kết phát triển du lịch. Tuy nhiên, các chương trình liên kết trong vùng hoạt động chưa thực sự bền vững. Do đó, vấn đề cấp bách là phải đẩy mạnh liên kết nhằm phát huy lợi thế, tiềm năng du lịch của toàn vùng.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2820
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.89 MBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.