Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28200
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ví điện tử của người dân Thành phố Cần Thơ
Authors: Thạch, Keo Sa Rate
Phạm, Thị Thanh Thảo
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ví điện tử. Qua đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy hình thức thanh toán này ngày càng phát triển.
Description: 100 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28200
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.