Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28215
Title: Trao đổi với GS. Nguyễn Ngọc Trân về một số vấn đề phát thải của nhiệt điện than
Authors: Trương, Duy Nghĩa
Keywords: Một số vấn đề
Phát thải
Nhiệt điện than
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng nhiệt;Số 142 .- Tr.26-28
Abstract: Bài viết khá dài, tới 24 trang, giới thiệu đặc điểm, các số liệu đo lường và phân tích của riêng 2 NMNĐ Duyên Hải và Vĩnh Tân. Tuy nhiên vì là những vấn đề chung của NMNĐ nên tôi không tách riêng từng NMNĐ mà lọc ra để trao đổi về những vấn đề chung của cả 2 NMNĐ, cũng như của các NMNĐ khác mà tôi lấy đại diện là NMNĐ Quảng Ninh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28215
ISSN: 0868-3336
Appears in Collections:Năng lượng Nhiệt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.67 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.