Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28256
Title: Những sự kiện lớn về giao thông vận tải Việt Nam từ thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XXI
Authors: Chu, Đức Soàn
Keywords: Giao thông vận tải
Thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XXI
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 8 .- Tr.61-64
Abstract: Để phục vụ cho công việc bảo trì, sửa chữa đầu máy, toa xe cho tuyến đường sắt các tuyến Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lào Cai - Vân Nam, Gia Lâm là giao điểm của 4 tuyến đường sắt phía Bắc do Công ty Hỏa xa Vân Nam cai quản, khai thác.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28256
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.66 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.82.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.