Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28277
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên khối doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Vĩnh Long
Authors: Võ, Thị Ánh Nguyệt
Nguyễn, Thị Vân Anh
Keywords: Kinh tế học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long qua đó đề xuất khuyến nghị cho các nhà quản lý có thể nâng cao động lực làm việc cho nhân viên tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Description: 82 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28277
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.