Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28301
Title: Ảnh hưởng của sự tham gia phi nông nghiệp đến thu nhập của nông hộ ở xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
Authors: Phạm, Lê Thông
Néang, Kim Thi
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích ảnh hưởng của việc tham gia các hoạt động phi nông nghiệp đến thu nhập của nông hộ, từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao khả năng đa dạng hóa thu nhập cũng như cải thiện mức sống cho nông hộ ở xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
Description: 52 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28301
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.