Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28322
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trung tâm ngoại ngữ của học viên tại quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Authors: Trần, Ái Kết
Nguyễn, Thị Yến Nhi
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định các nhân tố có ảnh hưởng đến quyết định chọn Trung Tâm Ngoại Ngữ của học viên tại quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, từ đó có những giải pháp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các Trung Tâm Ngoại Ngữ tại quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Description: 102 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28322
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.