Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28367
Title: Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín chi nhánh Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Trương, Dương Mẫn
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Cần Thơ (Sacombank chi nhánh Cần Thơ) trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng.
Description: 55 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28367
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
834.49 kBAdobe PDF
Your IP: 3.227.247.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.