Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28381
Nhan đề: Phải nhìn nhận đóng góp của du lịch ở nhiều góc độ
Tác giả: Viễn Nguyệt
Từ khoá: Du lịch
Phát triển kinh tế
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.56-57
Tóm tắt: "Nghị quyết 08 - NQ/TW đã tạo cho các địa phương, doanh nghiệp cộng lực, niềm tin để phát huy nội lực đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. chúng ta hiểu được đây là định hướng quan trọng để hành động và hành động với phương cách được hỗ trợ, thúc đầy và ưu tiên phát triển... .
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28381
ISSN: 0866-7373
Bộ sưu tập: Du lịch Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
866.71 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.