Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28385
Title: Khoảng cách di truyền và tương quan phả hệ của sán lá ruột nhỏ (họ heterophyidae) ở Việt Nam
Authors: Lê, Thị Việt Hà
Nguyễn, Thị Khuê
Đồng, Văn Quyên
Lê, Thanh Hòa
Keywords: Haplorchis taichui
Heterophyidae
Gen ty thể
Khoảng cách di truyền
PCR
Lớp sán lá Trematoda
Phả hệ
Stellantchasmus falcatus
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 17(01) .- Tr.59-66
Abstract: Sán lá ruột nhỏ họ Heterophyidae (Platyhelminthes: Trematode) phân bố ở nhiều nước trên thế giới và người nhiễm đồ ăn cũ có nhiều ấu trùng của chúng. Hai loài Stellantchasmus falcatus và Haplorchis taichui rất phổ biến ở các nước Châu Á. Hiện nay có ít những nghiên cứu sinh học phân tử của các loài sán lá ruột nhỏ trên thế giới cũng ở Việt Nam, do vậy xác định khoảng cách di truyền và tương quan phả hệ của các loài sán lá trong họ Heterophyidae/Lớp Trematoda là rất cần thiết.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28385
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.64.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.