Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28397
Title: Một số tác động của pháp luật về thừa kế tới hoạt động ngân hàng
Authors: Nguyễn, Văn Minh
Bùi, Đức Giang
Keywords: Pháp luật về thừa kê
Hoạt động ngân hàng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 12 .- Tr.21-26
Abstract: Pháp luật về thừa kế là một mảng pháp luật rất phức tạp. khi áp dụng Pháp luật về thừa kế trong hoạt động ngân hàng có thể phát sinh một số bất cập rủi ro pháp lý cho cả các tổ chức tín dụng (TCTD) lẫn khách hàng. Bài viết tập trung phân tích các hạn chế này và gợi ý một số gải pháp quản lý rủi ro cho các TCTD.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28397
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.234.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.