Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28410
Title: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại sản xuất Thảo Lâm
Authors: Nguyễn, Thúy An
Nguyễn, Thanh Hà
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán và phân tích kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Thảo Lâm. Thông qua đó đề xuất những giải pháp hoàn thiện công tác kế toán cũng như nâng cao kết quả kinh doanh của đơn vị trong thời gian tới
Description: 109 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28410
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
20.32 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.98.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.