Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28514
Title: Vùa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của Nguyễn Ngọc Thuần và "thực đơn cho các giác quan” của người đọc
Authors: Ngô, Thu Thủy
Keywords: Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ
Nguyễn Ngọc Thuần
Giác quan
Cảm xúc
Cuộc sống
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 05 .- Tr.42-48
Abstract: Vừa nham mắt vừa mở cửa sổ của Nguyễn Ngọc Thuần là một thế giới trẻ thơ giàu màu sắc và cảm xúc. Thế giới ấy chứa đựng rất nhiều bài học ý nghĩa dành cho người lớn. Đọc những trang viết của Nguyễn Ngọc Thuần, ta hiểu được rằng, đôi khi không cần đi đâu xa, chỉ cần đứng yên, nhắm mắt lại, ta sẽ cảm nhận cuộc sống một cách trọn vẹn. Hãy cảm nhận cuộc sống bằng mọi giác quan, bằng cả trái tim mình.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28514
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.