Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28549
Title: Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh thị xã Ngã Năm
Authors: Huỳnh, Thị Tuyết Sương
Trịnh, Yến Nga
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động tín dụng tại NHN0 và PTNT Việt Nam chi nhánh Thị xã Ngã Năm trong giai đoạn 2017-2019 nhằm đưa ra các giải pháp nhằm phát triển hoạt động tín dụng tại ngân hàng.
Description: 65 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28549
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.