Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28565
Title: Giải pháp gia cường bùn biển làm vật liệu
Authors: Nguyễn, Châu Lân
Nguyễn, Viết Thanh
Đỗ, Tuấn Nghĩa
Đặng, Hồng Lam
Phí, Hồng Thịnh
Nguyễn, Hải Hà
Keywords: Bùn biển
Vôi
Xi măng
Vật liệu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 06 .- Tr.30-33
Abstract: Nạo vét là một việc rất quan trọng để duy trì luồng hàng hải và tiếp cận cảng biển. Tuy nhiên vấn đề quản lý bùn nạo vét là bài toán toàn cầu. Việc nhận chìm bùn nạo vét ngoài biển có thể nảy sinh vấn đề ảnh hưởng đến môi trường biển. Bài báo này tập trung vào vấn đề tận dụng bùn biển làm vật liệu xây dựng. Mẫu bùn biển được lấy từ Quảng Ninh, sau đó được thêm hàm lượng vôi và xi măng. Các thí nghiệm địa kỹ thuật được tiến hành cho mẫu bùn nạo vét sau 7, 28 ngày. Thí nghiệm nén nở hông chỉ ra rằng cường độ của vật liệu sẽ tăng lên khi hàm lượng vôi và xi măng tăng lên. Kết quả thí nghiệm cũng cho thấy hàm lượng xi măng yêu cầu ít hơn so với hàm lượng vôi.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28565
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.