Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2856
Nhan đề: Quản Trọng – Nhà cải cách kỹ trị thời kỳ cổ đại Trung Quốc
Tác giả: Nguyễn, Văn Nguyên
Từ khoá: Nhà cải cách kỹ trị
Thời kỳ cổ đại Trung Quốc
Quản Trọng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 03 .- Tr.80-82
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về tài cải cách chính trị, kinh tế, pháp luật và sử dụng nhân tài của Quản Trọng từ một nhà tư tưởng trở thành một nhà chính trị kĩ trị quyền biến, tích cực, là một điển phạm thành công duy nhất trong các trí thức chư tử thời Tiên Tần ở Trung Quốc.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2856
ISSN: 0868-3670
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Trung Quốc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_180.21 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.238.174.50


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.